gesloten trap naar zolder in Vijfhuizen

Dit project: gesloten trap naar zolder in Vijfhuizen, was een vrij gecompliceerd project: de trap kwam op een iets ander plaats te staan dan gebruikelijk waardoor ook het trapgat in beton van een goed doordachte draag- en steunconstructie moest worden voorzien.
We zijn daar eerst zelf gaan inmeten daarna is alles doorgenomen met het zaagbedrijf waar we met samenwerken, vervolgens zijn we samen met het zaagbedrijf en de uitgewerkte traptekeningen opnieuw gaan meten om zodoende de draag- en steunconstructie exact te bepalen zodat het zaagbedrijf deze bij hen op de zaak op maat kon maken, wat weer zorgde voor een vlotte montage ter plaatse.
Na het zagen van het gat en het plaatsen van de stalen constructie zijn de exacte maten door het zaagbedrijf aan ons door gegeven en hebben wij de trap bij ons op de werkplaats gemaakt.
Zo’n 3 dagen naar de werkzaamheden betreffende het trapgat in beton hebben wij hier een dichte halfslag trap voorzien van één grondlaag geplaatst.