vaste trap naar zolder Zaandam

Deze vaste trap naar zolder Zaandam, is geplaatst ter vervanging van een stalen wenteltrap. De onderste stalen wenteltrap is blijven staan.
We hebben deze nieuwe vaste trap dusdanig geplaatst dat het in de toekomst mogelijk is om de onderste stalen wenteltrap ook te vervangen door een vaste trap.